Priskomiteen
Priskomiteen
Mikael Koch
Mikael Koch

Mikael Koch er direktør for Træinformation. Han er uddannet arkitekt, og har mange års tegnestueerfaring. Mikael Koch har en bred baggrund fra arkitektfaget med mange års ledelseserfaring, og så er han specialist i bæredygtighed.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 40 98 12 22

Anders Brix
Anders Brix

Anders Brix er professor ved Institut for design og kommunikation på Kunstakademiets Arkitektskole. Hovedvægten ligger på innovativt og æstetisk krævende opgaver inden for industriel design, møbelformgivning og by- og landskabsinventar. Anders Brix er medlem af Kunstnersamfundet, æstetisk rådgiver for Vejdirektoratet og flere virksomheder og beklæder adskillige tillidsposter, bl.a. som medlem af Designrådet og bestyrelsesmedlem i virksomheden Modulex A/S.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 32 68 63 57

Anna Maria Indrio
Anna Maria Indrio

Anna Maria Indrio er arkitekt og partner i NORRØN. Anne Maria Indrio har modtaget en lang række danske og internationale priser for sit arbejde med arkitektur og bygningskunst. Hun bestrider flere tillidsposter som medlem i ministerielle udvalg, som medlem af Theophillus Hansens legatbestyrelse og som censor ved afgange på Kunstakademiet i København og Arkitektskolen i Aarhus.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 20 29 19 90

Søren Nielsen
Søren Nielsen

Søren Nielsen er arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten. Søren Nielsen har stor erfaring med idéudvikling, projektudvikling, projekteringsledelse, kommunikation og brugerinddragelse. Han varetager størstedelen af tegnestuens udviklingsarbejde i forhold til teknologi og bæredygtighed, og står som garant for en holistisk tilgang til miljø, social- og økonomisk bæredygtighed i alle faser.

E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 60 40 27 57

Nicolai Richter-Friis
Nicolai Richter-Friis

Nicolai Richter-Friis er arkitekt MAA og partner hos Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Han er en erfaren arkitekt, der har været en del af tegnestuens anerkendte arbejder; fra de nyligt opførte projekter Kalvebod Fælled Skole og Kannikegården til større bygningsværker som Skuespilhuset og Tietgenkollegiet. Nicolai har fra 2008 været tilknyttet som censor på Kunstakademiets Arkitektskole.

E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 33 91 07 17

Kristine Jensen
Kristine Jensen

Kristine Jensen ark. MAA, MDL er indehaver Kristine Jensens Tegnestue. Hun er uddannet som landskabsarkitekt på AAA i 1983 og færdiggjorde en Ph.D fra samme institution i 1996. Hun har tidligere haft et tegnestuefællesskab med Bjarne Frost og Peter Møller og har haft ansættelser i Oslo i 1985 hos Bjarne Aasen og C.F.Møller 1985-91. Kristine Jensen har igennem årene udviklet et stort netværk gennem forelæsninger og samarbejder i både ind- og udland.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 86 18 96 34