Formål
Formål

Træprisen
Træprisen er indstiftet af Træinformation som en arkitektur- og hæderspris, der uddeles hver andet år. Træprisen er blevet uddelt 32 gange siden 1958.

Prismodtager
Træprisen tildeles arkitekter som en anerkendelse af i arbejder at have vist sig i besiddelse af særlige kunstneriske kvalifikationer og teknisk dygtighed med hensyn til træs rette anvendelse og behandling. Prisen er på 100.000 kr.

Valg af prismodtager
Træprisen kan ikke søges. Den uddeles af en bedømmelseskomité, der alene har afgørelsen af, hvorvidt en arkitekt gennem sine arbejder har gjort sig fortjent til Træprisen.

Dokumentation
Prismodtager og de nominerede præsenteres i en publikation, der offentliggøres i forbindelse med prisuddelingen, og som også kan læses på traeprisen.dk.