Træprisen 2006
Træprisen 2006

I 2006 gik Træprisen til arkitekterne Lene Tranbjerg og Boje Lundgaard samt medarbejderne i Lundgaard & Tranberg arkitektfirma A/S, primært for byggeriet Tietgens Kollegiet. Placering af huset i bydelen fortæller om et kollegium, som skaber en sammenhæng imellem universitetstorv, kanal og universitetsgrønning. Huset løser samtidig en række funktionelle udfordringer på en enkel og ligefrem måde – fra adgang for gående, cykler og biler til en vægtning af det sociale liv både på de indre og ydre friarealer.

Tietgens Kollegiet er en smuk og spændende kombination af landskabsløsninger med belægninger og beplantninger, og bygningen rummer ligeledes et unikt samspil mellem træets materialitet, beton og kobber, som både er elegant udført og innovativt.

Lundgaard & Tranberg arkitektfirma A/S
Lundgaard & Tranberg arkitektfirma A/S

Lundgaard & Tranberg Arkitekter blev grundlagt i 1983 af Boje Lundgaard og Lene Tranberg. Tegnestuen har i mere end 20 år positioneret sig som en af Danmarks mest anerkendte og prisvindende arkitektvirksomheder.

Læs hele portrættet