Danish Wood Award 2021
Danish Wood Award 2021

Spektakulær træinstallation og visionært kontorbyggeri kappes om Danish Wood Award

Den 19. november uddeles Danmarks ældste arkitekturpris. Det er tegnestuerne Praksis Arkitekter og Schmidt Hammer Lassen Architects, der med deres design af henholdsvis Mediateket på Arkitektskolen Aarhus og kontorfællesskabet Framehouse er med i opløbet om at vinde Danish Wood Award 2021. Hvor det ene byggeri har fokus på fællesskab og fleksibel indretning, er det andet udformet med tanke på fordybelse og læring. Fællesnævneren for de to projekter er målet om at skabe et inspirerende miljø.

Fremtidens svar på et klimaneutralt og livgivende kontorbyggesystem
Som så mange andre kontorfællesskaber ligger Framehouse i et erhvervsområde. Med dets tredobbelte saddeltagsprofil med ovenlys ligger den nye kontorbygning i den lufthavnsnære del af Dragør omgivet af aluminiumbeklædte facader og karske parkeringsdominerede udearealer.

Udefra springer bygningen ikke synderligt i øjnene. Dét gør den derimod indefra. Her er lys, udsigt, gennemkig, varme og velvære. I huset går træet igen overalt, og her genfinder man en slags ærlighedens æstetik. Man kan se og forstå kræfternes virkning i konstruktionen. Stabiliseringskrydsenes trekantgeometri i vægge og dæk udgør et markant tektonisk motiv. Også de fleste af samlebeslagene er synlige og udgør små meningsgivende udsmykninger. Som navnet Framehouse antyder, er der tale om en rammekonstruktion i limtræ, hvor såvel facader, indvendige vægge og dæk dannes som rammer, hvori der kan indsættes udfyldning efter behov. Det giver en enorm fleksibilitet i forhold til, hvordan kontormiljøer kan indrettes.

Framehouse nomineres for dets potentiale til at blive fremtidens kontorbyggeri og sætte standarden for en ny vernakulær byggestil – til afløsning for det kortsigtede og modeprægede ikonbyggeri. Bygningen kan leve lige så længe som renæssancens pakhuse, og efter den tid kan dens komponenter genbruges.

Framehouse nomineringstekst 

Ny biblioteksbygning fandt sin form midt mellem møbel og hus
Arkitektskolen Aarhus er udformet med store og åbne rum, der har karakter af værksteder. Her er der plads til arbejdet med modelbygning og store tegninger. I hjertet af området er skolens bibliotek eller rettere Mediatek. Tegnestuen Praksis har her etableret et fleretagers højt, huslignende møbel i en stor tom bygning. Udfordringen var at tilgodese det nære, det kontemplative og det indadvendte i en sammenhæng, hvor udgangspunktet er det modsatte. Her kan studerende nu koncentrere sig om genstande i lille skala, men med stor betydningstæthed, nemlig bøger og anden mediebåren information.

Lige som skolens øvrige bygninger er også Mediateket åbent og gennemsigtigt, gjort i ét stof og konstruktionen er tektonisk simpel og aflæselig. Både hvad angår materiale og konstruktiv logik, så refererer konstruktionen tydeligt til de reoler, som arkitekten Hack Kampmann mange år tidligere har tegnet, og som skolen har fået foræret.

Mediateket nomineres for den raffinerede måde, hvorpå man har skabt rum, der er intime og stille, men fortsat føles som del af det store rum. Vidt forskellige skalatrin er i Mediateket simultant til stede. Uanset hvor i strukturen, man befinder sig, ser man mange lag, så det oplevede rum bliver dybt og mættet.

Mediatektet nomineringstekst 


› Download invitation (.pdf)

› Program og tilmelding til prisoverrækkelse 19.november


PRESSE

For yderligere oplysninger: Formand for priskomitéen Mikael Koch kan kontaktes på [email protected] eller 40981222. 

› Framehouse billeder i høj opløsning (.zip)
F
otograf Adam Mørk skal krediteres for billederne af Framehouse.

Mediateket billeder i høj opløsning (.zip)
Fotograf Torben Nielsen skal krediteres for billederne af Mediateket.