Priskomiteen
Priskomiteen
Mikael Koch
Mikael Koch

Mikael Koch er direktør for Træinformation. Han er uddannet arkitekt, og har mange års tegnestueerfaring. Mikael Koch har en bred baggrund fra arkitektfaget med mange års ledelseserfaring, og så er han specialist i bæredygtighed.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 40 98 12 22

Anders Brix
Anders Brix

Anders Brix er professor ved Institut for design og kommunikation på Kunstakademiets Arkitektskole. Hovedvægten ligger på innovativt og æstetisk krævende opgaver inden for industriel design, møbelformgivning og by- og landskabsinventar. Anders Brix er medlem af Kunstnersamfundet, æstetisk rådgiver for Vejdirektoratet og flere virksomheder og beklæder adskillige tillidsposter, bl.a. som medlem af Designrådet og bestyrelsesmedlem i virksomheden Modulex A/S.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 32 68 63 57

Anna Maria Indrio
Anna Maria Indrio

Anna Maria Indrio er arkitekt og partner i NORRØN. Anne Maria Indrio har modtaget en lang række danske og internationale priser for sit arbejde med arkitektur og bygningskunst. Hun bestrider flere tillidsposter som medlem i ministerielle udvalg, som medlem af Theophillus Hansens legatbestyrelse og som censor ved afgange på Kunstakademiet i København og Arkitektskolen i Aarhus.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 20 29 19 90

Dorte Mandrup-Poulsen
Dorte Mandrup-Poulsen

Dorte Mandrup-Poulsen er arkitekt og indehaver af arkitektfirmaet Dorte Mandrup Arkitekter ApS. Hun har primært tegnet kulturinstitutioner, dagsinstitutioner foruden bolig- og erhvervsbyggeri. Dorte Mandrup-Poulsen sidder i Danmarks Designråd, er Akademirådets censor ved Statens Arkitektskoler og var fra 2002-2005 medlem i 3 mandsudvalget i Statens Kunstfond. Hun modtog Træprisen i 2001 for ombygningen af Vandflyverhangar H53, der ligger på Holmen i København.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 33 93 73 50

Søren Nielsen
Søren Nielsen

Søren Nielsen er arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten. Søren Nielsen har stor erfaring med idéudvikling, projektudvikling, projekteringsledelse, kommunikation og brugerinddragelse. Han varetager størstedelen af tegnestuens udviklingsarbejde i forhold til teknologi og bæredygtighed, og står som garant for en holistisk tilgang til miljø, social- og økonomisk bæredygtighed i alle faser.

E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 60 40 27 57