Priskomiteen
Priskomiteen
Anders Brix
Anders Brix

Anders Brix er professor ved Institut for design og kommunikation på Kunstakademiets Arkitektskole. Som arkitekt arbejder Anders Brix i alle størrelsesforhold. Hovedvægten ligger på innovativt og æstetisk krævende opgaver inden for industriel design, møbelformgivning og by- og landskabsinventar. Anders Brix er medlem af Kunstnersamfundet, æstetisk rådgiver for Vejdirektoratet og flere virksomheder og beklæder adskillige tillidsposter, bl.a. som medlem af Designrådet og bestyrelsesmedlem i virksomheden Modulex A/S.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 32 68 63 57

Anna Maria Indrio
Anna Maria Indrio

Anna Maria Indrio er arkitekt og partner i NORRØN. Anne Maria Indrio har modtaget en lang række danske og internationale priser for sit arbejde med arkitektur og bygningskunst. Hun bestrider flere tillidsposter som medlem i ministerielle udvalg, som medlem af Theophillus Hansens legatbestyrelse og som censor ved afgange på Kunstakademiet i København og Arkitektskolen i Aarhus.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 20 29 19 90

Dorte Mandrup-Poulsen
Dorte Mandrup-Poulsen

Dorte Mandrup-Poulsen er arkitekt og indehaver af arkitektfirmaet Dorte Mandrup Arkitekter ApS. Hun har primært tegnet kulturinstitutioner, dagsinstitutioner foruden bolig- og erhvervsbyggeri. Dorte Mandrup-Poulsen sidder i Danmarks Designråd, er Akademirådets censor ved Statens Arkitektskoler og var fra 2002-2005 medlem i 3 mandsudvalget i Statens Kunstfond. Hun modtog Træprisen i 2001 for ombygningen af Vandflyverhangar H53, der ligger på Holmen i København.

E-mail: [email protected]
Tlf. +45 33 93 73 50